Fra
Kortreist
til
Ureist

Mat

Om oss

Vi jobber med nyttevekst og interiørbeplanting i Norge. Vi spesialiserer oss innenfor Urban dyrking, og våre ambisjoner er å få tettbygde strøk grønnere og gjøre folk bevisst på hva u-reist mat er.

Misjon

Vi vil sette fokus på å redusere transport av matvarer og bidra til at befolkningen blir mer selvstendig, med egenproduksjon av nyttevekst.

Visjon

Levere smarte og bærekraftige løsninger innen egenproduksjon av nyttevekst, som skal bidra til å forbedre miljø og klimaet i tettbygde strøk.

Bærekraftige Løsninger

Vi reduserer vannforbruk, strømforbruk og øker vekstraten i våre dyrkesystemer. Videre kan vi redusere mattransporten, ved å dyrke direkte hos sluttforbruker som vanligvis har oppvarmede lokaler hele året.

microgreens-koriander
Hydroponi

Plant Tech dyrker nyttevekst i hydroponiske-systemer, som reduserer veksttid og vannforbruk. Vi har flere års erfaring med forskjellige systemer, og utvikler nye løsninger til å forbedre driftsikkerhet og kvalitet på nytteveksten.

una
PARTNERE
Vår adresse

Mellomveien 12A, 7067 Trondheim

Mikrogartneriet

nb_NONorwegian
nb_NONorwegian